Wysyłając formularz, udzielasz firmie Lżejsze życie, Sp. z. o. o, z siedzibą Stawowa 11/1A, Wrocław, 50-018, NIP 8971804627, REGON 360569920, zgody na przetwarzanie, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych, które zostały jej przekazane. Dane te są wykorzystywane przede wszystkim dla potrzeb niezbędnych do realizacji oferty usług dla klienta. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na czas nieokreślony. Firma Lżejsze życie, Sp. z. o. o,. jest uprawniona do powierzenia przetwarzania danych osobowych klienta osobie trzeciej. Niniejszym klient wyraża również zgodę na przekazywanie przez firmę Lżejsze życie, Sp. z. o. o. danych osobowych klienta podmiotowi świadczącemu dany rodzaj usług a także na przekazywanie danych osobowych klienta innemu podmiotowi na podstawie umowy między osobą trzecią a firmą Lżejsze życie, Sp. z. o. o. Klient może w każdej chwili pisemnie zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych firmy Lżejsze życie, Sp. z. o. z o. o., która następnie pozostawi w bazie wyłącznie takie dane, które są niezbędne do zarządzania istniejącymi stosunkami umownymi, powstałymi za jej pośrednictwem.

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Wyniki klientów są całkowicie indywidualna i zależą od wielu czynników, do których należą na przykład: stan zdrowia klienta, przestrzeganie przekazanych zaleceń, aktywność fizyczna itp. Wyniki poszczególnych klientów mogą się różnić.